Foto svedočanstva

Na početku lečenja

U toku lečenja

Skoro izlečeno

Na kraju lečenja